Energioptimering & Energibesparing

Med vår investeringskalkyl, som visar var största sparpotentialen finns, sänks energiförbrukning. Smart belysningsstyrning sänker elförbrukningen med hjälp av närvarostyrda och individuellt mätta enheter. Vi är uppdaterade och arbetar med den nya tekniken.

Vi erbjuder helhetslösningar för alla installationer inom el