EIO-eltest

Varför utföra ett EIO-eltest?

Ett EIO-eltest avslöjar olycksrisker på grund uttjänta ledningar, felaktiga installationer och hemdragen el. Sådana inbyggda fel syns inte och är livsfarliga. Vi rekommenderar att du gör ett EIO-eltest vid köp eller försäljning av en fastighet. Det är en billig livförsäkring.

eltest_logo_rgb.gif

Vi erbjuder helhetslösningar för alla installationer inom el